Kontakt

Vávra-Vávrová s.r.o
IČ: 28480210
DIČ: CZ28480210

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Kostelec nad Černými Lesy,
Náměstí Smiřických 46

Kontaktní formulář

Osobní údaje uvedené při vyplňování tohoto kontaktního formuláře použije společnost Vávra-Vávrová s.r.o. IČ: 28480210 se sídlem v Náměstí Smiřických 46, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, která je správcem osobních údajů (dále jen „společnost“) k zodpovězení vašeho požadavku. Při zpracovávání osobních údajů Společnost odpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů na území České republiky a dále Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku. Vaše osobní údaje společnost ukládá pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedený účel či po zákonnou dobu archivace. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovateli osobních údajů, kterým může být zejména poskytovatel IT služeb, který spolupracuje se společností na základě smlouvy. Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. Kdykoliv můžete uplatnit právo požadovat do společnosti přístup k vašim údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.