Technické kontroly

Technické kontroly a revize LPG


Ceny technické kontroly VZV
při jednorázové zakázce……………….1250,- Kč
při celoroční objednávce………………950,- Kč
Osvědčení techniků: J-86-441 a J-86-442, vydané Strojírenským zkušebním ústavem s.p., Jablonec nad Nisou

 Ceny revize LPG
při jednorázové zakázce………………………………….1250,- Kč
při celoroční objednávce…………………………………950,- Kč
Osvědčení na revize LPG: P/106/05/LPG/Ke/98 a P/105/05/LPG/Ke/98 Vydané: ČSTZ Praha 2
 

 Kontaktní osoby: Jaroslav Vávra 602/328636